KLIK for forstørrelse!

Frederik 3.
4 Mark, København

Forside: monogram, EBEN (sten) EZER, omskrift: DOMINUS PROVIDEBIT. Bagside: Gud afhugger svenskekongens hånd, der rækker efter den danske krone; Kaldet Ebenezerkrone.


4 Mark
Hede 98
  • Bruttovægt: 22,272g
  • Finhed: 0,671
  • Finvægt: 14,964g
  • Marken fin udbragt til 10,418 daler
8 Mark
Hede 99
  • Bruttovægt: 44,544g
  • Finhed: 0,671
  • Finvægt: 29,928g
  • Marken fin udbragt til 10,418 daler


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

4 Mark - Hede 98:

1659, Schou 32
KLIK for forstørrelse!

8 Mark - Hede 99:

1659, Schou 30
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt