KLIK for forstørrelse!

Christian 5.
1 Mark 1689, Christiania

Forside: Rytter mod venstre, bagside: Norske løve (Hede Norge 62, Schou 18)

Slået til betaling af 1 mils befordring om vinteren (Winter Schydtz)
(Kataloget til Zinck V, side 51)Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede Norge 62

1689, Schou 18
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt