KLIK for forstørrelse!

Halvanden dukat

af Holger Hede

Blandt guldmønterne anfører H. H. Schou som halvanden dukat: 1673 Schou 11 og Chr. V, uden år, Schou 16, hvortil kan, føjes 1673 Schou 12, der ikke, som anført af Schou, er en dukat, da stykket vejer 5,14g.

1673 Schou 11 og 12, der er ens, kendes kun i 2 eksemplarer og u. å. Schou 16 kun i eet eksemplar: 1673 Schou 11, vægt 5,09g (Oslo) 1673 Schou 12, vægt 5,14g (KM) og u. å. Schou 16, vægt 5,20g (KM). Vægten af en 1 1/2 dukat ville være 5.235g. Da guldmønterne var nøje justeret, kan man allerede på grund af vægtdifferencen tvivle om, at 1673 Schou 11 er slået som 1 1/2 dukat. Men selv om man ser bort herfra, er det urigtigt at anse de nævnte stykker for præget til at gå i omsætningen som 1 1/2 dukat.

Med samme stempel som 1673 Schou 11 og 12 er i 1673 slået 2 dukaten Schou 7, der vel er justeret som 2 dukat, men som anses slået i relation til Elefantordenen og derfor må betragtes som skuemønt.

Uden år Schou 16 må ligesom u. å. Schou 2 og 5 anses som en jeton, hvilket fremgår af lødighedsprøven: 0.871, (der ganske vist er taget af et eksemplar af Schou 5), som er væsentlig ringere end den for dukater foreskrevne lødighed: 0.979.

De to mønter (1673 Schou 11 og 12 samt Chr. V u. å. Schou 16) bærer ingen værdiangivelse, og det ville derfor være vanskeligt for godtfolk at bedømme værdien, når præget og diameteren var ens, og forskellen mellem en 1 1/2 dukat og en 2 eller 1 dukat kun var 1.745 g. I betragtning heraf, og da stykkerne må anses som henholdsvis en lejlighedsmønt og en jeton, da hver kun kendes i henholdsvis to og eet eksemplarer, og da man i øvrigt ikke kender 1 1/2 dukater fra Damnark og Norge, må man gå ud fra, at de to stykker ikke er slået for at gå i omsætningen som 1 1/2 dukat (1).

Der er herefter ikke slået 1 1/2 dukat i Danmark eller Norge til omsætningen (2). Om øvrige dukatværdier henvises til H. H. Schous Beskrivelse. Oversigten lettes af L. G. Güthlers liste i N. F. Mbl. X p. 224.

(NNUM 1957 side 185-186)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt