Frederik 3. - kronologisk oversigt
II. Speciemønt

I. Skillings- og Kronemønt
III. Guldmønter samt mønter efter lybsk regning

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 3.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, sch = Schou, si = Sieg.

1/12 sp.dal 1/8 sp.dal 1/6 sp.dal 1/4 sp.dal 1/2 sp.dal 1 sp.dal 2 sp.dal 3 sp.dal 4 sp.dal
U.år - - - - - h68b
sch16
si86
-----
h80a
sch17
si96

-----
h82
sch14-15
si97

-----
hN39
sch18
h81
sch13
si98
-----
hN40
sch12
- h83
sch11
si99
U.år
1648 h49
sch36-38
si64
- h48
sch34-35
si66
h47
sch31-33
si67
- hN8a
sch30
- - - 1648
1649 - hN13a
sch29
- hN12a
sch26-28
hN11a
sch24-25
h50ab
sch9-18
si69

-----
hN8b
sch19-23
h51
sch4
si70
-----
hN9a
sch5-8
hN10a
sch2-3
- 1649
1650 - hN13a
sch23
- hN12a
sch22
hN11a
sch21
h50a
sch9-16
si69

-----
hN8b
sch17-20
h51
sch4-5
si70
-----
hN9a
sch6-8
hN10a
sch2-3
- 1650
1651 - - - hN12b
sch11
hN11b
sch9-10
h50a
sch4
si69
-----
hN8b-d
sch5-8
hN9b
sch3
hN10b
sch2
- 1651
1652 - - - hN12b
sch11
hN11c
sch10
hN8d
sch6-7

-----
hN14
sch8-9
hN9b
sch4-5
hN10b
sch2
-----
hN16
sch3
- 1652
1653 - - - hN12b
sch27
hN11c
sch26
-----
hN20ab
sch24-26
h52ab
sch18-19
si71

-----
hN14
sch22-23

-----
hN17
sch20-21
h53ab
sch12-13
si72

-----
hN15
sch16-17
-----
hN18
sch14-15
- - 1653
1654 - hN13b
sch11
- hN12b
sch10
hN20a
sch9
hN17
sch6-8
hN18
sch4-5
hN19
sch1-3
- 1654
1655 - - - hN25
sch14
hN20a
sch13
h54ab
sch9
si73

-----
hN17
sch10-11

-----
hN21
sch12
h55
sch7
si74

-----
hN18
sch8
hN19
sch6
- 1655
1656 - - - - hN20a
sch16
h54ab
sch9-10
si73

-----
hN17
sch15

-----
hN21
sch11-14
h55
sch5
si74
-----
h56
sch4
si100

-----
hN18
sch8
-----
hN22
sch6-7
hN23
sch3
hN24
sch2
1656
1657 - - - - hN20a
sch25
h57a
sch15-16
si75

-----
hN21
sch18-19

-----
hN26
sch17,20-24
h58
sch9-10
si76
-----
hN22
sch13

-----
hN27
sch11-12,14
hN28
sch8
hN29
sch7
1657
1658 - - - - hN20a
sch23
hN26
sch13-17

-----
hN30ab
sch18-19,21-22

-----
hN32a
sch20
hN27
sch7-10
-----
hN31
sch11-12
hN28
sch5-6
hN29
sch4
1658
1659 - - - - hN37
sch29
h146ab
sch26,28
si154
-----
h147
sch27
si155
-----
hN32bc
sch17-18

-----
hN33ab
sch19-25
hN34
sch13-16
hN35a
sch12
- 1659
1660 - - - - hN37
sch21
hN33b
sch13-20
hN34
sch9-12
hN35b
sch7-8
- 1660
1661 - hN38
sch45-46
- - - h57ab
sch16-18
si75

-----
hN33b
sch19-23

-----
hN41
sch24
h58ab
sch6-9
si76

-----
hN34
sch10-12
h59
sch mgl
si77
h60
sch4
si78
-----
hN36
sch5
1661
1662 - - - - - h57c
sch21-22
si75
-----
h61
sch20
si79
-----
hN33b
sch23-24
-----
hN41
sch25-28

-----
hN43
sch29-34

-----
hN48ab
sch35-37
h62a
sch15
si80
-----
hN34
sch16
-----
hN42
sch17-18
-----
hN44
sch19
h63
sch14
si81
h64
sch13
si82
1662
1663 - hN47
sch24
- hN46
sch23
- h61
sch15
si79
-----
h65
sch16
si83

-----
hN43
sch17-20
-----
hN49
sch21-22
h62a
sch11
si80

-----
hN44
sch12
-----
hN50
sch13-14
hN45
sch9
-----
hN51
sch10
- 1663
1664 - - - - - h66ab
sch21-24
si84

-----
h148
sch37
si156

-----
hN43
sch25-30

-----
hN49
sch31-32

-----
hN52ab
sch33-36
h62b
sch16
si80
-----
hN44
sch17-19

-----
hN50
sch20
hN45
sch15
- 1664
1665 - hN61
sch38
- - h72
sch35-36
si68
-----
hN60
sch37
h67
sch21
si85
-----
h68a
sch20
si86

-----
h71
sch21a
si89

-----
hN53a-d
sch22-27

-----
hN55
sch28-30

-----
hN57
sch31-34
h69
sch15-16
si87
-----
hN54
sch17
-----
hN56
sch18
-----
hN58
sch19
h70
sch14
si88
- 1665
1666 - - - - - h68a
sch15
si86
-----
h148
sch20
si156
-----
hN57
sch17-19
h69
sch12
si87
-----
hN58
sch13-14
hN59
sch11
- 1666
1667 - h74
sch33
si65
- - hN60
sch31-32
h68b
sch17-19,22
si86

-----
h73ab
sch15-16
si90

-----
h75
sch21
si91

-----
h76
sch20
si92
-----
hN57
sch23-25

-----
hN62
sch26-30
hN58
sch10-11
-----
hN63
sch12-14
hN59
sch9
- 1667
1668 - - - - - h78a
sch12
si94

-----
h80a
sch13
si96

-----
hN62
sch14-17
h79a
sch9
si95
-----
hN63
sch10-11
h77
sch8
si93
-----
hN64
sch7
- 1668
1669 - - - - hN65
sch21
h78ab
sch12-13
si94
-----
h80b
sch14
si96
-----
hN62
sch15-20
h79ab
sch9-10
si95

-----
h81
sch7-8
si98

-----
hN63
sch11
- - 1669
1670 - - - - - - - - - 1670
1/12 sp.dal 1/8 sp.dal 1/6 sp.dal 1/4 sp.dal 1/2 sp.dal 1 sp.dal 2 sp.dal 3 sp.dal 4 sp.dal


Tilbage til Frederik 3.
Tilbage til Dansk Mønt