KLIK for forstørrelse!

Frederik 3. - kronologisk oversigt
III. Guldmønter samt mønter efter lybsk regning

I. Skillings- og Kronemønt
II. Speciemønt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 3.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

Emner med Sieg-nummer i parantes repræsenterer guldafslag af sølvmønter. For overskuelighedens skyld er guldafslag 12 og 20 dukat (Hede 68ab) samt 1/16 dukat (den såkaldte svømming) udeladt.

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, sch = Schou, si = Sieg.

1/4 dukat 1/2 dukat 1 dukat 2 dukat 3 dukat 4 dukat 5 dukat 6 dukat 10 dukat 1 guldkrone 2 guldkrone 1 søsling lybsk 3 skilling lybsk 6 skilling lybsk
U.år - hN7
sch10
h16a
sch7-9
si116
h39
sch4-6
si139
- - - - h80a
sch3
(si96)
-----
hN39
sch2
- - - - - U.år
1648 - h6
sch29
si104
h5ab
sch27-28
si108
h1
sch25-26
si127
h2
sch24
si128
h3
sch23
si129
h4
sch22
si130
- - - - - - - 1648
1649 - - h7
sch1
si109
- - - - - - - - - - - 1649
1650 - - h7
sch1
si109
- - - - - - - - - - - 1650
1651 - - h7
sch1
si109
- - - - - - - - - - - 1651
1652 - h8
sch1
si105
- - - - - - - - - - - - 1652
1653 - - h9
sch11
si110
-----
h10ab
sch8-10
si111
h11
sch6-7
si112
- - h52a
sch3
(si71)
-----
h12
sch4-5
si113
- h52a
sch1
(si71)
-----
h13
sch2
si114
- - - - - 1653
1654 - - - - - - - - - - - - - - 1654
1655 - - - - - - h54a
sch2
(si73)
- - h43ab
sch3-5
si142
- - - - 1655
1656 - - - - - - h54a
sch mgl
(si73)
- - - - - - - 1656
1657 - - h14
sch6
si115
h28a
sch3-4
si133
- h30a
sch2
si135
h57a
sch1
(si75)
- - h145a
sch5
si160
- - - - 1657
1658 - - - h28a
sch3
si133
- h30a
sch2
si135
h27
sch1
si140
- - - - h150
sch105-108
si146
h149
sch53-67
si147-148
- 1658
1659 - h15
sch11
si106
- - h98
sch8
(si51)
h98
sch7
(si51)
h98
sch4
(si51)

-----
h100a
sch5-6
(si53)
h100a
sch3
(si53)
h98
sch2
(si51)
h145a
sch9-10
si160
- h150
sch123-128
si146
h149
sch90-103
si147
- 1659
1660 h19
sch6
si101
- h16a
sch3
si116

-----
h142
sch5
si157
-----
hN1
sch4
- - - - - - h145ab
sch1-2
si160
- h150
sch90-98
si146
h149
sch65-66
si149
- 1660
1661 - - h16a
sch3
si116
- h57b
sch
(si75)
- h57b
sch1
(si75)
- - - - - - - 1661
1662 - - h16b
sch9-11

si116
-----
h20ab
sch8,12
si119
h17
sch7
si117
-----
h33a
sch6
si131
h18
sch4
si118
-----
h21
sch5
si120
- h22
sch3
si121
-----
h34
sch2
si132
- h61
sch1
(si79)
- - - - - 1662
1663 - - h20
sch8
si119
h33b
sch6-7
si131
- h61
sch5
(si79)
h61
sch4
(si79)
- h61
sch1
(si79)
- - - - - 1663
1664 h19
sch13
si101
h15
sch11-12
si106
h20
sch7-8
si119

-----
h23
sch9
si122
-----
h143
sch10
si158
h28b
sch5-6
si133
- h30b
sch3-4
si135
h62b
sch2
(si80)
- h62b
sch1
(si80)
- - - - - 1664
1665 h40a-c
sch10-12
si102
- h24ab
sch7-8
si123
-----
hN2
sch9
hN3
sch6
- - h107a
sch5
(si36.2)
-----
h68a
sch3
(si86)
-----
(h72)
sch4 (si68)
- hN55
sch2
- - - h152
sch54-82
si150.1-2
h151
sch51-52
si152
1665
1666 - hN4
sch10
h24b
sch8
si123
-----
h144
sch9
si159
h28b
sch6
si133
h29
sch5
si134
- h107a
sch3
(si36.2)
- h71
sch2
(si89)
h44
sch7
si144
h45
sch4
si145
- h152
sch111-145
si150.2
- 1666
1667 - - h26ab
sch6-7
si124

-----
h35
sch5
si125

-----
h144
sch8
si159
h28b
sch4
si133
-----
h31
sch3
si136
h32
sch2
si137
- h68b
sch1
(si86)
- - - - - h152
sch61-87
si150.2-151
- 1667
1668 h40a
sch6
si102
- h35
sch3
si125

-----
h144
sch5
si159
-----
hN5
sch4
- - - - - hN62
sch1
h46
sch2-2a
si143
- - h152
sch66-81
si151
- 1668
1669 - h41
sch6
si107

h37
sch3
si126
-----
h144
sch5
si159

-----
hN6
sch4
- - - - - h36
sch2
si141
- - - h152
sch46-62
si150.2-151
- 1669
1670 h42
sch3
si103
- h37
sch2
si126
h38
sch1
si138
- - - - - - - - h152
sch6
si151
- 1670
1/4 dukat 1/2 dukat 1 dukat 2 dukat 3 dukat 4 dukat 5 dukat 6 dukat 10 dukat 1 guldkrone 2 guldkrone 1 søsling lybsk 3 skilling lybsk 6 skilling lybsk


Tilbage til Frederik 3.
Tilbage til Dansk Mønts forside