KLIK for forstørrelse!

Frederik 3.
3 Skilling lybsk (Døtgen), Glückstadt

I) Forside: portræt i romersk inspireret dragt, bagside: værdiangivelse

II) Forside: portræt i rustning, bagside: værdiangivelseEksemplarer fra Zincksamlingen:

I) Portræt i romersk inspireret dragt:

1665, cf. Schou 56
KLIK for forstørrelse!

1665, cf. Schou 58
KLIK for forstørrelse!

II) Portræt i rustning:

1666, Schou 140
KLIK for forstørrelse!

1667, cf. Schou 74
KLIK for forstørrelse!

1668, Schou 66
KLIK for forstørrelse!

1669, Schou 46
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt