KLIK for forstørrelse!

Frederik 3., 1/16 Dukat u. år, København

Brakteat. Kronet monogram

Den lille, tynde, møntlignende prægning fra Frederik 3. kaldes fra 1716 for en svømming. Vægten skal være 0,22g (=1/16 dukat) og pga. vands overfladespænding kan den faktisk flyde.

Det har været omdiskuteret, hvorvidt der faktisk er tale om en mønt. Den medtages ikke af Schou og Hede, mens Sømod anser den for en mønt. I Frederik 3.s kunstkammer var den anbragt blandt de øvrige mønter.

"I Museum Regium var den anbragt blandt de øvrige guldmønter og kaldtes allerede da for en svømming. Ligeledes er den som mønt medtaget i Beskrivelsen af 1791. En oplysning om, at hoffets folk brugte den som pynt på tøjet har givet anledning til, at man har forment, at det ikke var en mønt. Imidlertid bør oplysningen ses på linie med den kendsgerning, at bønder anvendte Frederik IV's parykotteskillinger som vesteknapper.. Netop på Frederik III's tid blev der forskellige steder i Tyskland præget guldmønter med tilsvarende ringe vægt."

Jørgen Sømod


Eksemplar fra Zincksamlingen:

u.år, Schou ej
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt