KLIK for forstørrelse!

Frederik 3.
1 og 2 Guldkrone 1666, København

Forside: portræt, bagside: krone indenfor ring

"Skønt der kun findes ét Schounummer, kendes denne meget sjældne guldmønt i to varianter (...)"
(Fra Kataloget over Zinck I)


1 Guldkrone
Hede 44
  • Bruttovægt: 5,590g.
  • Finhed 0,917
  • Finvægt: 5,126g.
2 Guldkrone
Hede 45
  • Bruttovægt: 11,181g.
  • Finhed 0,917
  • Finvægt: 10,253g.


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 44:

1666, Schou 7
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt