KLIK for forstørrelse!

Heinrich Köhler

I 1644, da Torstenssonkrigen brød ud og kravet til pengeforsyningen voksede, genåbnede Mønten i Københavns Slot og Heinrich Köhler ansattes som møntmester. Hans virke varede til 1662, hvor han afløstes af Johan Stichman.

Heinrich Köhlers mærke var (en glødehage) samt initialerne HK.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt