KLIK for forstørrelse!

Erik af Pommern (1396-1439)

Forrige  Næste

Da Danmarks middelalderlige kongehus ved kong Olufs død i 1387 skulle uddø med Margrethe I, forsøgte man sig først med Margrethes søstersøn Erik af Pommern, men det blev ingen succes. Margrethe havde ellers lagt alt til rette for ham: Danmark, Norge og Sverige var forenet i Kalmar 1397, møntvæsenet var på vej frem osv. Det tog imidlertid ikke Erik mange år efter Margrethes død i 1412 at ødelægge alt. Hurtigt ruinerede han møntvæsenet, han ragede uklar med rigsråderne og endte med at frasige sig tronen og slå sig ned som sørøver på Gotland. Fra denne tid stammer Ørtugen (Galster 138). Muligvis slog Erik endog mønt efter sin hjemkomst til Pommern efter opholdet på Gotland.

Møntmestre under Erik af Pommern:

 

Herunder følger en beskrivelse af Erik af Pommerns mønter efter pålydende. Klik alternativt for en oversigt over Erik af Pommerns mønter efter Galsters systematik eller for en afbilding af hans danske møntrække (OBS! 192 KB).

Hvid/4 Penning - se også Abo

Sterling

Penning

Halvpenning (skærv)

Lebard

Søsling

Gros

Ørtug - se også Abo

Abo

Gote (Ørtug)

6 Penning - se Abo

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside