KLIK for forstørrelse!

Gote

Mellem Valdemar Atterdags erobring af Gotland 1361 og Erik af Pommern udmøntedes 3 goter (ørtuger). Deres udseende er næsten ens: forside: ranke, bagside: agnus dei.

Erik af Pommern (1396-1439)

Mønten benævnes undertiden Ørtug


Litteratur:


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt