Gotland (Gulland)

Denne store ø i Østersøen indtager numismatisk en særstilling i Norden, idet talrige fund af arabisk mønter vidner om vikingernes handelsforbindelser med de arabiske riger.

Mønter prægede på Gotland falder i tre perioder:

Mange gotlandske mønter bærer som mærke Guds lam, Agnus dei.

I skemaform ser listen således ud:

Gotland

Regent / Møntherre Galster / Hede Sieg Hauberg Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
(ca. 1320-1380) Galster 134   8-32 1 Gote Sølv U. år Visby
(ca. 1380-1420) Galster 135   33-46 1 Gote Sølv U. år Visby
(ca. 1420-1440) Galster 136   47-80 1 Gote Sølv U. år Visby
Erik af Pommern og Christoffer af Bajern Galster 137   81-83 Hulpenning Sølv U. år Visby Kaldet W-brakteat
Erik af Pommern Galster 138   84 1 Gote Sølv U. år Visby
Christian 1. Galster 139   85-101 1 Hvid Sølv U. år Visby
Christian 1. Galster 140   109-113 1 Hvid Sølv U. år Visby Schou: Christian 2. u.år 32-37
Hans Galster 141   102 1 Hvid Sølv U. år Visby
Hans Galster 142   103-108 1 Hvid Sølv U. år Visby
Søren Norby Galster 143   125-128 1 Skilling Sølv 1524, 1525 Visby Slået af Søren Norby
Søren Norby Galster 144   114-118 1 Skilling Sølv U. år Visby Slået af Søren Norby
Søren Norby Galster 145   119-124 1 Hvid Sølv U. år Visby Slået af Søren Norby
Frederik 1. Galster 146   129-30 1 Hvid Sølv U. år Visby
Christian 3. Galster 147 24 132-145 1 Skilling Sølv 1535-1537 Visby
Christian 3. Hede 11 55 146-148 1 Skilling Sølv (15)54 København Slået i København til brug på Gotland
Christian 3. Hede 12 54 149-150 1 Søsling Sølv (15)54 København Slået i København til brug på Gotland
Christian 3. Hede 13 53 151-52 1 Hvid Sølv U.år København Slået i København til brug på Gotland
Frederik 2. Hede 35 34 153 Sølvmønt Sølv 1565 Visby Slået af lensmand Jens Bille i Fr.2.s navn

 

 


 

Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside