KLIK for forstørrelse!

Gote u. år, Visby (Gotland)

Forside: ranke, bagside: agnus dei med fane og kalk (Galster 135, Hauberg 33-46)

Mellem Valdemar Atterdags erobring af Gotland 1361 og Erik af Pommern udmøntedes typer af 3 goter (ørtuger). Deres udseende er næsten ens.

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside