Jens Bille

Jens Bille var lensmand på Gulland (Gotland), hvor han i 1565 lod slå mønt i Frederik 2.s navn (Hede 35, Schou 2, Sieg 34; RRR).

På forsiden ses Jens Billes våben, og hans initialer J.B. er senere indslået på bagsiden. Møntens valør er uvis, derfor benævnes den normalt blot Sølvmønt.

Morsomt nok er Jens Billes mønt i L. E. Bruuns samling nok den danske mønt udenfor MK, som har den længste proveniens, idet eksemplaret er det, som afbildedes i Peder Hansøn Resens, Kong Fr. II's krønike, 1680.

Jørgen Sømod


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt