KLIK for forstørrelse!

Goswin Comhaer ( -ca. 1444)

Møntmester i Lund under Erik af Pommern. Slægtning til Gerrit Comhaer og bror til Rolaf Comhaer.

Efter det danske ophold blev Goswin Comhaer møntmester i bl.a. Bremen og Danzig.

Illustrationen viser en Gros, Erik af Pommern, Lund, Galster 13.


Litteratur:

  • Galster, Georg: Das Münzmeistergeschlecht Comhaer. I: Berliner Münzblätter N. F. VII (1922) s. 299f., 352f. og 365ff
  • Galster, Georg: Møntmesterslægten Comhaer. I: Moneta, Meddelanden från Skånes Numismatiske Förening I, Lund 1932 side 15-26; også som særtryk
  • Galster, Georg: Unionstidens Udmøntninger, København 1972 side 18 og 41
  • Stefke, Gerald: Der Beginn der Sterling-Prägung in Lund und das Ende der Münzstätte Næstved. Zur Geschichte der Münzprägung des frühen 15. Jahrhunderts im regnum Dacie und im östlichen Norddeutschland. I: Studia Numismatica, Festschrift Arkadi Molvogin 65 (red. I. Leimus), Tallinn 1995, s. 151-71


    Tilbage til Dansk Mønt