Gerrit Comhaer (- ca. 1417)

Møntmester i Næstved og Lund under Erik af Pommern.

Oprindelig fra Deventer kom Gerrit Comhaer til Danmark og omtales 1407 som "Mester Gherd Muntmester to Nestwede." I 1413 betitles Gerrit og hans slægtning Goswin Comhaer møntmester i Lund.

Gerrit Comhaers gravsten findes i Domkirkemuseet i Lund. Illustrationen viser en Sterling, Næstved, Galster 4.


Litteratur:

  • Galster, Georg: Das Münzmeistergeschlecht Comhaer. I: Berliner Münzblätter N. F. VII (1922) s. 299f., 352f. og 365ff
  • Galster, Georg: Møntmesterslægten Comhaer. I: Moneta, Meddelanden från Skånes Numismatiske Förening I, Lund 1932 side 15-26; også som særtryk
  • Galster, Georg: Næstved Mønt, Næstved 1966 - forside
  • Galster, Georg: Unionstidens Udmøntninger, København 1972 side 18 og 41
  • Stefke, Gerald: Der Beginn der Sterling-Prägung in Lund und das Ende der Münzstätte Næstved. Zur Geschichte der Münzprägung des frühen 15. Jahrhunderts im regnum Dacie und im östlichen Norddeutschland. I: Studia Numismatica, Festschrift Arkadi Molvogin 65 (red. I. Leimus), Tallinn 1995, s. 151-71


    Tilbage til Dansk Mønt