Næstved

Under Erik af Pommern (1396-1439) prægedes mønt i Næstved.
En af typerne, en hvid (Galster nr. 3), har på bagsiden en krumstav, der sandsynliggør at kirken har haft andel i udmøntningen. Typen synes hurtigt erstattet med en lettere variant med kors på bagsiden (Galster nr. 2).
Desuden møntedes sterling (Galster nr. 4), hulpening (Galster nr. 5) og halvpenning (Galster nr. 6).

Ca. 1412-13 synes mønten midlertidigt nedlagt og overgået til Lund, men 1422-23 lod Erik af Pommern præge sterling af rent kobber i Næstved (Galster nr. 7), Lund, Odense og Randers.

Den sidste mønt, der vides præget i Næstved, er en hulpenning slået efter lybsk reces 1424. I modsætning til sin forgænger, der havde en krone som motiv, har denne en løve/leopard, hvoraf navnet: lebard (Galster nr. 8). På disse mønter ses et kløverblad, der er udlagt som Næstveds møntmærke. I den seneste forskning (Stefke) er der dog rejst tvivl om holdbarheden af dette.

I det moderne Næstved vidner gadenavnet Møntergade om byens gamle status som møntby.


Litteratur:Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt