KLIK for forstørrelse!

Erik af Pommern, Abo u.år, Åbo (Finland)

Forside: på kors, bagside: A. Tidligere benævnt Sekspenning (Galster 201, Hildebrand 684)

 


 

 


 

Eksemplar fra H. P. Holgersens samling:

Galster 201:


KLIK for forstørrelse!

Lagerqvist 9b

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside