KLIK for forstørrelse!

Christian 2. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Christian 2.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun det år fremhævet, som henviser til en illustration.

Det bemærkes, at kun mønter før 1523 er udmøntet af Christian 2., mens han endnu sad på magten i Danmark. Mønter med senere årstal stammer fra det senere come-back-forsøg i Norge 1531-32 samt fra borgerkrigen Grevens Fejde 1534-1536, hvor Christian 2. sad fanget på Sønderborg Slot men hvor hans tilhængere slog mønt i hans navn.

Forkortelser: g = Galster, gN = Galster Norge, si = Sieg, sch = Schou

 

1 Hvid 2 Hvid Klipping 1 Skil. 4 Skil. 1 Mark 2 Mark 1/2 Sølvgylden 1 Sølvgylden 1 Nobel 1 Ungersk gylden 2 Ungersk gylden
U.år g88
sch9
si6
gN165
sch1-6
g42a-d
sch26, 29-31

-----
gN174
sch1-3
g39ab
sch8-16

-----
gN163
sch17
-----
gN164
sch18-24
g91
sch3-8
si1
- - - g44
sch2
- g89
sch2
si2
g90
sch1
si3
U.år
1513 g43
sch1-3
- - - - - - - - - - - 1513
1514 - - - g39ab
sch1-4
- - - - - - - - 1514
1515 - - - g39bc
sch1-19

-----
g40
sch20
- - - - - - - - 1515
1516 - - - g41
sch4-5
- - - - g38
sch2
g37
sch1
- - 1516
1517 - - - g41
sch1-9
- - - - - - - - 1517
1518 - - - - - - - - g38
sch2
g37
sch1
- - 1518
1519 - - - - - - - - - - - - 1519
1520 - - - - - - - - - - - - 1520
1521 - - - - - - - - - - - - 1521
1522 - - - - - - - - - - - - 1522
1523 - - - - - - - - g38
sch1-5
- - - 1523
1525 - - - g80
sch4-5
- - - - - - - - 1525
1531 - - - - - gN172
sch2
gN173
sch mgl
- - - - - 1531
1532 - - - - - gN172
sch mgl
- - - - - - 1532
1534 - - - - - - g82
sch C3 1534-1
si3
- - - - - 1534
1535 g87
sch37-39
si5
- - - g85
sch18-36
si1

-----
g86
sch13-17
si7

-----
g91
sch1-12
si1
- g83
sch C3 1535-17
si4
- - - - - 1535
1536 - - - - - - - g84
sch1
si2
- - - - 1536
1 Hvid 2 Hvid Klipping 1 Skil. 4 Skil. 1 Mark 2 Mark 1/2 Sølvgylden 1 Sølvgylden 1 Nobel 1 Ungersk gylden 2 Ungersk gylden


Tilbage til Christian 2.
Tilbage til Dansk Mønts forside