Christian 2.s tilhængere under Grevens Fejde

1 Hvid u.år (S), København

På forsiden optræder Hans' navnebogstav h, men Christians navn i omskriften. Bagside: våben på kors (Galster 88, Schou 9, Sieg 6)

 


Tilbage til Dansk Mønts forside