Christian 2.s tilhængere under Grevens Fejde

1 Hvid u.år (S), Malmø

På forsiden optræder kong Hans' navnebogstav h, men Christians navn i omskriften. Bagside: våben på kors (Galster 88, Schou 9, Sieg 6)


Tilbage til Dansk Mønt