KLIK for forstørrelse!

Christian 2.
1 Skilling u.år, Malmø

Malmø. Forside: stående konge med rigsæble, bagside: våbenskjold

 

 

 


 

Skillingen var den mønt, der blev slået i forholdsvis rigelig mængde til at dække det almindelige behov. Selv den bedste årgang, 1514, med vægte fra 2,18-2,25g, når ikke nær op til den foreskrevne råvægt 2,61g. Nogle af de ældste skillinger er præget med et kongebillede med glorie, altså nationalhelgenen Sankt Knud.

Galster: Unionstidens udmøntninger side 26

 

 

Men en mønttype er ikke altid blot uproblematisk en mønttype. Den 30. april 1526 klagede bystyret i Lübeck i et brev til Frederik 1. over, at Søren Norby lod præge underlødige skillinge i Christian 2.s navn. Den svenske møntforsker Bengt Hemmingson har søgt at indkredse de mønter, som skulle tilhøre denne serie, og foreslår Schou uden år 14 og 15 som disse Søren Norby-mønter (se litteraturlisten).

 


 

Eksemplarer fra Bondes samling:

Galster 39B:

1515, Schou 4
KLIK for forstørrelse!

1515, Schou 14
KLIK for forstørrelse!

U.år, Schou 9
KLIK for forstørrelse!

U.år, cf. Schou 10
KLIK for forstørrelse!

U.år, cf. Schou 14
KLIK for forstørrelse!

Galster 39C:

1515, Schou -/16
KLIK for forstørrelse!

 


 

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Galster 39B:

1514, Schou 3
KLIK for forstørrelse!

1515, Schou 15
KLIK for forstørrelse!

U.år, Schou 10
KLIK for forstørrelse!

U.år, Schou 14
KLIK for forstørrelse!

U.år, Schou ej (MONETO)
KLIK for forstørrelse!

Galster 39C:

1515, Schou 16
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside