Christian 2.s tilhængere under Grevens Fejde

1 Hvid 1535, Malmø

Forside: kronet C, bagside: kors på våben (Galster 87, Schou 37-39, Sieg 5)


Tilbage til Dansk Mønt