Christian 2.s tilhængere under Grevens Fejde

4 Skilling 1535, Malmø

Forside: tronende konge, bagside: Danmarks våbenskjold; 1535 angivet som XXXV (Galster 86, Schou 13-17, Sieg 7)


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Galster 86:

1535, Schou 16
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt