KLIK for forstørrelse!

Oslo

Oslo var møntsted fra gammel tid. I den danske periode var Hans den første møntherre (Galster 155 og 156), og også under de følgende regenter udmøntedes her, bl.a. under Frederik 1. (Galster 166-167) - se illustrationen.

Under Christian 4. grundlagdes en Mønt i Christiania, men på længere sigt var det Kongsberg, der blev Norges førende udmøntningssted.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt