KLIK for forstørrelse!

Norske møntmestre

"Fra skriftlige kilder kjenner vi 5 myntmestre i Norge fra første halvdel av 16. årh.: Petter Rytzse på Hamar under Christiern II i 1531-1532; Hans Hansen i Oslo, som myntet for Fredrik I i 1525, kanskje også for Christian III sammesteds i 1535; Hans Hansen (muligens identisk med den foreg.) i Bergen, der preget mynt for Fredrik I; Jacob Schult, som var erkebiskop Olav Engelbrektssons myntmester; endelig Jørgen Kock d. y., der var myntmester på Gullnes i Telemark 1543-1546. - Som vi har sett foran, var det slottsherrene der sørget for at kongens befaling om utmyntning blev efterkommet. De har vel også hatt overtilsynet med myntstedene og deres utmyntninger på samme måte som fehirdene tidligere."

(Holst: Nordisk Kultur XXIX, Mønt, 1936, side 136)


Litteratur:


Tilbage til Personlisten
Tilbage til Dansk Mønt