KLIK for forstørrelse!

Dines Blicher ( -1543)

Møntmester i Malmø ca. 1513-18, derefter i Vismar fra 1522 til sin død 1543.

Ved brev givet i København 1513 sancti Petri dag ad vinculas, d.v.s. 1. august, gjorde Christiern II Dines Blicher til møntmester i Malmø:

" - - hand schall slaa oc mynte skellinger oc hwide swo at hwer schelling scall gielde tree hwide aff thend mynte nw mynthes scall oc at sexten skellinge aff samme mynt schulle være gode for en halff rinsk gulden i guld oc weien marck aff samme mynt scall hollde vi lod 1 qwentin mynde vercksølf swo gott som guldsmederne forarbeide her i riiget oc schroden her aff two oc trætiwge kast tree hwide vde hwert kast paa hwer veien marck. Item veien kollens marck aff samme mynt vde hwide scall hollde 4 1/2 lod vercksølff oc scall schrodingen holde af samme hwide fire oc halff fjerdesinde tiwge kast tree hwide vde kastedt ... ".


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside