Jørgen Kock den Ældre (1487/88?-1556)

Møntmester og fra 1523 borgmester i Malmø. Her var han i Christian 2.s tjenste og ud over hovedmønten skillinge, forestod han store udmøntninger af klippinge i forbindelse med Christian 2.s krig mod Sverige. Efter erobringen af Stockholm i 1520 blev Jørgen Kock også møntmester her.

Efter Christian 2.s afsættelse fungerede Jørgen Koch under Frederik 1., men valgte under Grevens Fejde atter Christian 2.s parti.

Efter Malmøs fald 1536 forligedes han med Christian 3. og blev 1540 atter indsat som borgmester i Malmø. Hans hus og formentlige møntværksted er stadig bevaret i Malmø.

Hans brodersøn, Jørgen Kock den Yngre, virkede under Christian 3. ved mønterne i Gimsø (Norge) og Flensborg.

I anledning af 400-året for Jørgen Kocks død udsendte Skånes Numismatiske Förening i 1956 denne medaille:


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside