Flensborg

De sønderjyske hertuger og holstenske grever prægede witten og dreilinge i Flensborg ca. 1359-1398. Derefter indstilledes møntprægningen og Flensborg genopstod først som møntsted under Christian 3. (1534-1559; rhinsk gylden, sølvgylden foruden søsling, blaffert og penning lybsk, Hede 14-25) og Frederik 2. (1559-1588). Frederik 2.s udmøntninger i perioden 1566-1571 omfattede kun småmønt (Hede 30-33) og i 1571 nedlagdes møntsmedjen og omdannedes til klokkestøberi.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt