Flensborg, hertugelige og grevelige udmøntninger

De sønderjyske hertuger og holstenske grever prægede witten og dreilinge i Flensborg ca. 1359-1398. Det drejer sig om følgende udmøntninger (nummereringen følger Galster: Unionstidens Udmøntninger; FL henviser til Fritze Lindahls værk og illustrationerne stammer fra H. P. Holgersens samling (Bruun Rasmussen, auktion 752 (2005):

Valdemar og Henrik, ca. 1359-80

FL 3
KLIK for forstørrelse!

Galster 110. Witten, ca. 1359-80

 

FL 13
KLIK for forstørrelse!

FL 15
KLIK for forstørrelse!

Galster 111. Viertelwitten, ca. 1359-80

 

Greverne Klaus og Henrik, 1375-86

Galster 112. Witten, ca. 1380-86

 

Hertug Gerhard Henriksen, 1386-1404

FL 25
KLIK for forstørrelse!

FL 29
KLIK for forstørrelse!

Galster 113. Dreiling, ca. 1392-98


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt