KLIK for forstørrelse!

1 Sølvgylden

Efter fundet af store sølvforekomster i Mellemeuropa i slutningen af 1400tallet og starten af 1500tallet startedes udmøntningen af store sølvmønter, der i værdi svarede til en gylden. De kaldtes naturligt nok Sølvgylden. Den kendteste udmøntning var fra Joachimstal i Böhmen fra 1519. Navnet Joachimstaler er senere i formerne Taler, Daler og Dollar gået verden rundt.

I Danmark prægedes Sølvgylden fra Christian 2.s tid. De Sølvgylden fra kong Hans, der endnu anføres i Schous værk fra 1926 (Galster 252 og 253), er støbte forfalskninger. Rækken af sølvgylden ser således ud:

 

Christian 2. (1513-1523)

Frederik 1. (1523-1533)

Christian 3. (1533-1559)


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt