Husumdaler

Den senere Frederik 1. slog 1514-1522 som hertug af Gottorp mønt i Husum i Slesvig.

Særlig kendt er en sølvgylden slået i 1522, den såkaldte Husumdaler (Galster 114, Schou 1).

"Vi har her Nordens første egentlige portrætmønt. Forsiden giver, hvad der ikke tidligere var kendt, et vellignende billede af møntherren. Vi ser Frederik I's kraftige, lidt sure ansigt med stramtsiddende hue. Den eneste hårvækst, der kan øjnes, er det karakteristiske skipperskæg. Dragten er en pladerustning. Bagsiden har som de tidligere mønter det hertugelige våbenskjold: Norges løve, Sønderjyllands to løver, Holstens »nældeblad«, Stormarns svane og i midten oldenborgerne bjælker. Inskriptionen forkynder: »Monet(a) Nova Argent(e)a Husemen(sis)« - ny sølvmønt fra Husum. Man spørger sig uvilkårligt, hvem der er manden for dette prægtige stykke miniskulptur. Den danske »kontrafejer« Jakob Binck har været bragt i erindring i denne sammenhæng, men han er udelukket, da han ikke så tidligt var i hertugens tjeneste.
Ser vi på 1520'ernes Husum falder da blikket uvilkårligt på en anden kunstner, der på dette tidspunkt arbejdede for hertugens hof. Netop i disse år skar billedskæreren Hans Brüggemann sine storladne træskulpturer. 1514-21 blev den vældige altertavle, der siden 1668 står i Slesvig Domkirke, skabt, formentlig 1521-23 Den hellige Kristoffer i Slesvig og sandsynligvis 1523 Skt. Jørgen og Dragen, der opstilledes i Husum Mariekirke og senere flyttedes til Nationalmuseet i København. Det viser sig, at Brüggemann var en dreven portrættør af hertugen. På altertavlen i Slesvig finder vi, hvad der uden tvivl er Frederiks portræt gengivet ganske som på mønten med det gnavne udtryk og skipperskægget. Til Brüggemanns gengivelser af hertugens ansigtstræk må sandsynligvis også regnes gravmælet over Hertug Frederik og hertuginde Anna i Bordesholm Klosterkirke - hvor vi igen har hertugen iført hue, med skipperskæg og pladeudrustning.
I Henrik Rantzaus beskrivelse af Den cimbriske (jyske) Halvø fra 1590'erne benævnes Brüggemann »maler og ciselør«. Et af vore eksempler på hans kunnen inden for ciselør- eller gravørkunsten er da måske netop »Husumdaleren«".
(Bjørn Poulsen, internetsiden http://slesvigland.dk)


Eksemplar fra Zincksamlingen:

1522, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt