Husum

Den senere Frederik 1. slog 1514-1522 som hertug af Gottorp mønt i Husum i Slesvig. Det drejede sig om hele, halve og kvarte marker samt dobbelt-, enkeltskillinger og søslinger efter lybsk møntfod. Desuden er den kendte Husumdaler præget her.

Mønten i Husum blev nedlagt 1522 og flyttet til Gottorp Slot


Kort over Husum 1652. Fra: Caspar Danckwerth: Landesbeschreibung der Herzogthümer Schleswig und Holstein. Her gengivet efter Wilcke.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt