KLIK for forstørrelse!

Gottorp

Ved Gottorp Slot uden for Slesvig oprettedes i 1522 et møntsted til erstatning for Husum. Her blev slået mønter for Frederik 1. (1523-33; Galster 122-129) og Christian 3. (1533-1559; Galster 130 og 133), bl.a. virkede Reynold Junge som møntmester her.

Den afbildede mønt er en Frederik 1. dobbeltskilling 1526, Galster 124B.

Christian 3. Rhinsk gylden 1536 (Galster 131) og dobbeltskilling 1536-1537 (Galster 132) er ikke som anført hos Galster slået i Gottorp, men derimod i Roskilde og København.

Fra 1544 indgik Gottorp i hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp, hvis hertuger i vidt omfang lod slå mønt.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside