Slesvig-Holsten-Gottorp

Hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp opstod fra 1544, hvor Christian 3. delte hertugdømmerne i en kongelig og en hertugelig del, hvor sidstnævnte tilfaldt hans brødre og deres efterkommere, hvoraf en del har benyttet sig af den medfølgende møntret.

I 1564 gjorde Frederik 2. sin lillebror Hans (Johan) den Yngre til hertug af Sønderborg, hvor han slog mønt.

Det viste våbenskjold er fra Hertug Friedrich 3. (1616-1659). Ud over (bla.) Slesvigs to løver og Holstens nældeblad ses Norges løve, idet de Slesvig-Holsten-Gottorpske grever gjorde arvekrav på Norge.

Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

Hertuglisten ser i øvrigt ud som følger (hertuger, fra hvem der ikke kendes hertugelige mønter er markeret med * ; en del familiemedlemmer var biskopper i Lübeck og Bremen og var i denne egenskab møntudstedere. Disse mønter er ikke medtaget her):

Hertugdømmet undergik i løbet af historien betydelige geografiske ændringer. Selve Gottorp slot blev 1713 kgl. dansk slot og senere i Store nordiske Krig (1721) erobrede Frederik 4. de slesvigske dele af gottorpernes besiddelser. Væsentlige dele af det gottorpske krigsbytte kan stadig ses på danske museer, specielt på Frederiksborg slot, Hillerød.

I 1773 overgik resten af Hertugdømmet til den danske krone.

 


Litteratur:


Tilbage til Slesvig-Holsten
Tilbage til Dansk Mønts forside