Slesvig-Holsten

Slesvig-Holsten har en ganske broget mønthistorie. Der har i århundreder været udmøntet ved de danske konger - disse mønter skal søges under de respektive konger.

Efter Danmarks sammenbrud som følge af borgerkrigsperioden i 1200- og 1300-tallet prægede de sønderjyske hertuger og holstenske grever witten og dreilinge i Flensborg ca. 1359-1398. Eksistensen af hertugelige mønter i Slesvig-Holsten senere i middelalderen skyldes det forhold, at den danske konge ofte udnævnte familiemedlemmer til Slesvig-Holstenske hertuger - med dermed følgende møntret. Kendtest er måske Hans (Johan) den Yngre, som var lillebror til Frederik 2., der i 1564 gjorde ham til hertug af Sønderborg (med tilhørende områder). Efter hans død blev hertugdømmet testamentarisk opdelt i 5 mindre.

Denne udvikling med oprettelsen af hertugdømmer i Slesvig-Holsten førte på længere sigt til fatale modsætningsforhold mellem konge og hertuger. En stamtavle vil bedre end mange ord anskueliggøre problematikken.

De hertug- og grevelinier, der har udmøntet i Slesvig-Holsten er:

Desuden har nogle af familiemedlemmerne ladet udmønte i egenskab af biskopper. Disse udmøntninger er ikke dækket i Dansk Mønt.

Yderligere forefindes mønter slået af den holstenske adelsslægt Rantzau.

En helt anden historie er de mønter, som den slesvig-holstenske oprørsregering lod præge i Altona under Treårskrigen 1848-50.

 

Kort fra ca. 1650 over Slesvig-Holstens opdeling i diverse hertugdømmer og grevskaber. Et sandt kludetæppe.

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside