KLIK for forstørrelse!

Sønderborg-Nordborg-Glücksborg-Plön

Hertugdømmet Sønderborg-Nordborg-Glücksborg-Plön opstod da Frederik 2. 1564 gjorde sin lillebror Hans (Johan) den Yngre til hertug af Sønderborg - hvor han slog mønt - med tilhørende landområder i Slesvig og Holsten (Als, Ærø, Sundeved og Plön, svarende til en tredjedel af de kongelige dele af hertugdømmerne. Hertil kom 1582 yderligere Reinfeld og Ruhe klostre. Sidstnævnte blev nedrevet for at give plads for Glücksborg slot).

Illustrationen viser en 2 skilling lybsk (Hans den Yngre, Sieg nr. 4) med det holstenske nældeblad. Indskriften ERWE ZV NORWE viser i øvrigt, at Hans gjorde arvekrav på Norge.

Hans den Yngre bestred hertugdømmet 1564-1622 og opdelte det testamentarisk i 5 mindre (skema gengivet efter Erik Storgaard).
Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

 

Ærø Sønderborg Nordborg Glücksborg Plön
Christian 1622-1633 ugift Alexander 1622-1627 Johan Adolf 1622-1624 Philip 1622-1663 Joachim Ernst 1622-1671
Blev 1633 delt mellem brødrene Johan Christian 1627-1653 Friedrich 1624-1658 Christian 1663-1698 Johan Adolf 1671-1704 og hans enke 1704-1722
Christian Adolf 1653-1667 Johan Bogislav 1658-1669 Philip Ernst 1698-1729 Friedrich Karl 1729-1761
1667 tilfaldt hertugdømmet den danske krone August 1671-1699 Friedrich 1729-1766 1761 tilfaldt hertugdømmet den danske krone
1669 tilfaldt hertugdømmet den danske krone Friedrich Heinrich 1766-1779
1779 tilfaldt hertugdømmet den danske krone

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside