Philip Ernst, Hertug af Glücksborg 1698-1729

Hertugdømmet Glücksborg opstod fra 1622, hvor Hans den Yngres oprindelige hertugdømme deltes mellem hens sønner og deres efterkommere, hvoraf en del har benyttet sig af den medfølgende møntret.

Philip Ernst var søn af Christian og oldebarn af Hans den Yngre. Ved hans død arvede hans søn Phillip Glücksborg slot og by samt det meste af Sundeved.
Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

Philip Ernst blev den sidste hertug af Glücksborg, der udmøntede. Fra ham kendes blot en enkelt mønt:

 

Sieg (2018) Sømod (2012) Storgaard
(2001)
Lange (1908-12) Nominal Materiale Prægeår Bemærkninger
1 3648 - 747 Dukat guld 1716 Præget i anlledning af hertugens udnævnelse til ridder af Elefantordenen

 


Litteratur:


Tilbage til Slesvig-Holsten
Tilbage til Dansk Mønts forside