Preben Nielsen: Anmeldelse af

Erik Storgaard: Slesvig-Holsten. Hertugelige mønter

12x20 cm, 158 sider, 75,00 kr.

Kataloget, der er udgivet i fællesskab af fire foreninger (1), er den første samlede danske katalogisering af dette område der i 16- og 1700-tallet sammen med de kongelige dele dækker Slesvig og Holsten. Hertil kommer udmøntningerne fra bispedømmerne Bremen og Lybæk samt grevskabet Schauenburg-Pinneberg og Rantzau. Sandsynligvis for at fremme katalogets udbredelse er valgt samme format som Siegs kataloger, og dette er nok klogt for et område, som ofte bliver fravalgt af danske samlere.

Erik Storgaard beklager i forordet den manglende kvalitet i billedmaterialet, og det må indrømmes, at det kunne havde været bedre, men næppe til den foreliggende pris. Grundlaget for bogen er katalogerne fra 1908 og 1912 over Christian Langes samling (2), og som i disse medtager Erik Storgaard da også både medaljer og mønter, der er præget udenfor hertugdømmerne, blot personerne herpå har relationer til disse. Forfatteren har suppleret materialet fra Lange med oplysninger fra H. Behrens (3), Weinmeister (4), og Krause & Mishler (5), samt fra tyske auktionskataloger. Skønt dette giver mange tilføjelser, er det langt fra alle årstal og typer som er kommet med i kataloget.

Nummereringen er ikke gennemført konsekvent, således er der ved småmønterne brugt ét nummer for hver nominal og en undernummerering for typerne, mens der for dukaternes vedkommende er givet nye numre til hver type. Princippet er da heller ikke fastholdt ved Hans den Yngres mønter. Ved Ernst 3. har både 8 og 16 groschen fået nr. 38!

Erik Storgaard medtager mønter der er kontramarkerede i andre områder, disse bør efter min mening kun medtages, hvis værtsmønten giver et supplement til møntrækken, ellers bør de udgå eller blot medtages i en note.

Det virker fremmed, når der i proveniens noteres: "museum i København" en omskrivning til "Den kgl. Mønt- og Medaillesamling" havde klædt bogen.

Kataloget kan trods ovennævnte indvendinger kun anbefales varmt til alle, som ikke tidligere har givet sig i kast med dette område, hvor det har været svært at få tilgængelig litteratur. Foruden møntrækkerne, der som nævnt både kan reduceres og suppleres, giver det lille katalog nogle klare, gode oversigter over familieforholdene i det "spraglede" landområde.

(Numismatisk Rapport 69 (2001) side 29-30)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt