KLIK for forstørrelse!

Christian, Hertug af Glücksborg 1663-1698

Hertugdømmet Glücksborg opstod fra 1622, hvor Hans den Yngres oprindelige hertugdømme deltes mellem hens sønner og deres efterkommere, hvoraf en del har benyttet sig af den medfølgende møntret.

Christian var søn af Philip og barnebarn af Hans den Yngre. Ved faderens død arvede Phillipp Glücksborg slot og by samt det meste af Sundeved.
Efter sin død efterfulgtes han af sin søn, Philip Ernst.

Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

Christians møntrække er beskeden:

 

Sieg (2018) Sømod (2012) Storgaard
(2001)
Lange (1908-12) Nominal Materiale Prægeår Bemærkninger
1 3646 1 737 Rigsdaler sølv 1672 Dødsdaler i anledning af hertugens hustru Sibylla Ursulas død
- 3647 - 738 (Rigsdaler) sølv 1672 Forsideaftryk af stempel til ukendt rigsdaler

 


Litteratur:


Tilbage til Slesvig-Holsten
Tilbage til Dansk Mønts forside