Nyere fund af mønter fra Danmark og hertugdømmerne

af Exel Ernst

Blandt efterkrigstidens periodiske, numismatiske publikationer indtager de af professor Walter Hävernick siden 1947 udgivne Hamburger Beiträge zur Numismatik en fremtrædende plads på grund af de mange værdifulde afhandlinger og meddelelser, de hidtil udkomne 5 hæfter indeholder. Selv om naturligvis en væsentlig del har særlig interesse for tysk numismatik, indeholder ikke få af bidragene værdifuldt stof af interesse også for Norden. Dette gælder således en række afhandlinger og meddelelser om møntfund. Til nogle af disse vil jeg gerne knytte nærmere bemærkninger.

Såvidt om de i Hamburger Beiträge offentliggjorte fund, indeholdende mønter af interesse for Danmark-Norge, Slesvig-Holsten og Sverige. Ved anden lejlighed håber jeg at komme tilbage til noget af det øvrige stof i disse meget læseværdige numismatiske publikationer, der fortjener udbredelse også uden for Tysklands grænser.

(NNUM 1953 side 1-13)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt