Dronning Sophias Guldmønt 1591-93

af Julius Wilcke

I mit Arbejde: Møntvæsenet 1625-1670 p. 12 ff. er nærmere omhandlet en Del Guldmønt, Portugaløser, Rosenobel og ungersk Gylden, som den driftige Dronning Sophia lod slaa for sin Søn Christian IV.s Regning i Haderslev i Sønderjylland. Det oplyses, at Mønten var beliggende paa Torvet i Haderslev. Efter C. Dankwerth Landesbeschreibung Schleswig-Holsteins hidsættes en Gengivelse af et Kort over Haderslev, saaledes som Byen maa antages at have set ud i 1. Halvdel af 16-hundredaarstallet. Paa Kortet er Markedspladsen eller Torvet angivet.

Til Sammenligning er nedenfor en portugisisk Portugaløser afbildet sammen med haderslevske.

KLIK for forstørrelse!

Guldportugaløser fra Haderslev

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914, København 1931)


Tilbage til Dansk Mønt