Friedrich 3., Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp 1616-1659

Hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp opstod fra 1544, hvor Christian 3. delte hertugdømmerne i en kongelig og en hertugelig del, hvor sidstnævnte tilfaldt hans brødre og deres efterkommere, hvoraf en del har benyttet sig af den medfølgende møntret.

Den her gengivne mønt er fra Hertug Friedrich 3. ikke at forveksle med "vores" Frederik 3. - trods portrætligheden.

De gottorpske hertuger allierede sig i 16-1700-tallet med Danmarks fjende Sverige. Således var Friedrich 3.s datter gift med den svenske Karl 10. Gustav, og hertugen selv var på svensk side i krigen 1658.

Friedrich 3. efterfulgtes som hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp af sin søn Christian Albrecht.

Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

 

Sieg (2018) Sømod (2012) Storgaard (2001) Lange (1908-12) Nominal Materiale Prægeår Bemærkninger
1 3500, 3515 1.1, 1.2 975-977, - Ensidig penning sølv 1624, 1625, 1626, 1627, 1638, 1639, 1640, 1645 Årstal over eller på siden af skjoldet
2 3488 2 359 2 skilling lybsk sølv u. år
3 3487 3 358 Ea-b 4 skilling lybsk sølv u. år
4.1 3509 4 358C IV 1/192 Rigsdaler sølv 1642 HG
4.2 3514 4 358 C-DI-DII, - 1/192 Rigsdaler sølv 1645, 1646, 1650, 1653, 1657 M M
5.1 3504 5 358C I-II 1/128 Rigsdaler sølv 1632, 1636
5.2 3508 5 358C III 1/128 Rigsdaler sølv 1642
6.1 3496 354a-b 1/96 Rigsdaler sølv 1621 fs. Slesvigs to løver, bs. 96 i ring på kors
6.2 3497 6.1 - 1/96 Rigsdaler sølv 1621 fs. Slesvigs to løver i skjold, bs. 96 i ring på kors
6.3 3497 6.1 - 1/96 Rigsdaler sølv 1622, 1623 fs. Slesvigs to løver, bs. 96 i ring med forsiring; ST
6.4 3497 6.1 356 1/96 Rigsdaler sølv 1624 fs. Slesvigs to løver i skjold og forsiret ring, bs. 96 i ring med forsiring; ST
6.5 - 6.1 - 1/96 Rigsdaler sølv 1623 fs. Slesvigs to løver, bs. 96 i firpas; korslagte hamre
6.6 - 6.1 - 1/96 Rigsdaler sølv 1621 fs. Holstens nældeblad, bs. 96 i rigsæble
6.7 3498 6.1 354A, 355A, - 1/96 Rigsdaler sølv 1622, 1623, 1636 fs. Holstens nældeblad i firpas, bs. SLES ET HOLS; 96 i rigsæble; ST
6.8 3498 6.2 355, - 1/96 Rigsdaler sølv 1623, 1625 fs. Holstens nældeblad i firpas, bs. VIRT GLORIA M; 96 i rigsæble; ST
6.9 3507 6.1 357 1/96 Rigsdaler sølv 1642 fs. Holstens nældeblad i trepas, bs. 96 i skjold; HG
6.10 3507 6.1 - 1/96 Rigsdaler sølv 1642 fs. Holstens nældeblad i trepas, bs. 96 i firpas; HG
6.11 3513 6.1 varia 357-358 1/96 Rigsdaler sølv 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652, 1653, 1657 fs. Holstens nældeblad i perlekrans, bs. 96 i skjold; M; M
7.1 3486 7 339Aa-c, - 1/16 Rigsdaler sølv u. år, 1617
7.2 3485 7 339 varia, - 1/16 Rigsdaler sølv u. år, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621
7.3 3495 8.2 340-341 varia 1/16 Rigsdaler sølv 1623, 1624, 1625, 1626 ST
7.4 - 8.2 - 1/16 Rigsdaler sølv 1623, 1625, 1628 T på
7.5 - 8.2 341BC, - 1/16 Rigsdaler sølv 1626, 1628, 1629 Korslagte hamre
7.6 - 8.2 - 1/16 Rigsdaler sølv 1628
7.7 3506 8.2 342, - 1/16 Rigsdaler sølv 1642, 1643 Lille (1642) eller stort portræt (1642, 1643); HG
7.8 3512 8.2-8.3 343, 344ab, 345ab, 346a-e, 347a-c, 348ab, 349a-f, 350a-d, 351a-c, 352ab, 353ab 1/16 Rigsdaler sølv 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1657, 1658 M; M; Storgaard 8.3 (1657, 1658): Portræt til randen
8.1 - 9.1 - 1/8 Rigsdaler sølv 1622 Bs. våbenskjold
8.2 3493 - - 1/8 Rigsdaler sølv 1622 Bs. våbenskjold; HP
8.3 3493 - 335 1/8 Rigsdaler sølv 1622 Bs. våbenskjold; ST
8.4 3494 9.2 336a-c, 336aA 1/8 Rigsdaler sølv 1625, 1626 Bs. værdiangivelse; ST
8.5 3503 9.2 337A 1/8 Rigsdaler sølv 1635, 1636 Bs. værdiangivelse; TP
8.6 3511 9.2 338a-c, 338A 1/8 Rigsdaler sølv 1656, 1657 Bs. værdiangivelse; M; M
9 3492 10 333ab, 334, 334A 1/4 Rigsdaler sølv 1622, 1623, 1624 ST
10.1 3484, 3491 11 -, 329 1/2 Rigsdaler sølv 1617, 1622
10.2 3491 11 330, 331, 332 varia 1/2 Rigsdaler sølv 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 ST
10.3 3491 11 332A 1/2 Rigsdaler sølv 1628 T på
10.4 3502 - - 1/2 Rigsdaler sølv 1637
11.1 3482 12.1 319AB 1 Rigsdaler sølv 1618, 1620
11.2 3489 320f 1 Rigsdaler sølv 1622 HP
11.3 3490 320de 1 Rigsdaler sølv 1621, 1622
11.4 3490, - 320a-c, - 1 Rigsdaler sølv 1622, 1623 T på
11.5 3490 12.2, 12.4, 12.5 320-325 varia 1 Rigsdaler sølv 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628 ST
11.6 3501 326BC, - 1 Rigsdaler sølv 1630, 1636, 1637
11.7 3501 12.6 326, 326A 1 Rigsdaler sølv 1634 Rigsæble, PT
11.8 3510 12.7 327 1 Rigsdaler sølv 1647 M; M
11.9 3516 12.8 328a-c 1 Rigsdaler sølv 1659 Dødsdaler; M M
12 3483 13 319AA 2 Rigsdaler sølv 1618, 1620
13 3580 14-15 318A, 319, - Breddalere sølv u. år
14 3479 17 316C Guldgylden sølv 1627
15.1 3478 16 316B 1 Dukat guld 1619
15.2 3505 18 317, 318 1 Dukat guld 1642

 


Litteratur:


Tilbage til Slesvig-Holsten
Tilbage til Dansk Mønts forside