KLIK for forstørrelse!

Christian Albrecht, Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp 1641-1694

Hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp opstod fra 1544, hvor Christian 3. delte hertugdømmerne i en kongelig og en hertugelig del, hvor sidstnævnte tilfaldt hans brødre og deres efterkommere, hvoraf en del har benyttet sig af den medfølgende møntret.

Christian Albrecht var søn af Friedrich 3.. Han var biskop af Lübeck 1655-1666 og hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp 1659-1694. De gottorpske hertuger allierede sig i 16-1700-tallet med Danmarks fjende Sverige. Således var Friedrich 3.s datter gift med den svenske Karl 10. Gustav, og hertugen selv var på svensk side i krigen 1658. Hans søn Christian Albrecht forligede sig med den danske konge og giftede sig 1667 med Frederik 3.s datter Frederike Amalie, men efter Frederik 3.s død i 1670 opstod der igen splid mellem hertugen og det danske kongehus.

Christian Albrecht efterfulgtes som hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp af sin søn Friedrich 4..

Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

Hans møntrække ser således ud:

 

Sieg (2018) Sømod (2012) Storgaard
(2001)
Lange (1908-12) Nominal Materiale Prægeår Bemærkninger
1.1 3521 1 399ab 1/192 Rigsdaler sølv 1661, 1662, 1663 M M
1.2 3524 1 399c, 399A 1/192 Rigsdaler sølv 1668,1670, 1671 Kors på hjerte
1.3 3524 1 399B 1/192 Rigsdaler sølv 1675
2.1 3520 2.1 391-393 1/96 Rigsdaler sølv 1661, 1662, 1663 M M
2.2 3523 2.2 394-397 1/96 Rigsdaler sølv 1668, 1670, 1671, 1672 Kors på hjerte
2.3 3523 2.3 398 1/96 Rigsdaler sølv 1675, 1676
3.1 3519 6.1 381-384 1/16 Rigsdaler sølv 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 M M
3.2 3522 6.2 385, 388-389 1/16 Rigsdaler sølv 1668, 1669 C P
3.3 3525 6.3 388-389 1/16 Rigsdaler sølv 1670, 1671 C P
3.4 - - 389/390 1/16 Rigsdaler sølv 1675 C MB
3.5 3534 6.3 390 1/16 Rigsdaler sølv 1675 C MB
4.1 3533 7 380 1/4 Rigsdaler sølv 1675 C MB
4.2 3533 7 380AB 1/4 Rigsdaler sølv 1675, 1676
5 3532 - - 1/2 Rigsdaler sølv 1673, 1674, 1675 AH
6.1 3526 10.1 376ab 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) sølv 1672 C P
6.2 3535 10.2 377 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) sølv 1676 H L
6.3 3548 1011.1.3 378a-c 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) sølv 1683 C R
6.4 3548 10.4 378d, 379 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) sølv 1683, 1688
6.5 3551 10.5 379A 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) sølv 1689
7.1 3529 11.1 374 1 Rigsdaler sølv 1673 MF
7.2 3529 - 375 1 Rigsdaler sølv 1674 Brystbilledet bryder omskriften;AH
7.3 3530 11.2 - 1 Rigsdaler sølv 1674 Brystbilledet bryder ikke omskriften;AH
7.4 3536 11.3 375A 1 Rigsdaler sølv 1681 CI - MB
7.5 3537 11.4 375B 1 Rigsdaler sølv 1682 C MB
7.6 3552 11.5 - 1 Rigsdaler sølv 1693
8 3531 12 373A 2 Rigsdaler sølv 1674 Samme stempler som Sieg [2018] 7.3; AH;
9 3517 13 371, 371A Guldgylden guld 1664
10.1 3518 14 371C Dukat guld 1664
10.2 - - - Dukat guld 1669
10.3 3528 15 371D Dukat guld 1674 AH;
10.4 3549 - 372 Dukat guld 1689 HH L
10.5 3550 - 373 Dukat guld 1689 HH L
11 3527 16 371B 5 Dukat guld 1674
12.1 3546 3 407Ba Søsling sølv 1681 CMB
12.2 3547 3 407Bb, 408a-g Søsling sølv 1681, 1682
12.3 3547 - 408a-g Søsling sølv 1682 GOT
12.4 3556 3 409ab Søsling sølv 1693
13.1 3543 4.1 406 Skilling sølv 1681 CMB
13.2 3544 4.2 - Skilling sølv 1681 Omskrift på bs.; CMB
13.3 3544 - - Skilling sølv 1681 Fs. 13.1, bs. 13.2; CMB
13.4 3544 4.2 407b Skilling sølv 1682
13.5 3544 4.2 407a Skilling sølv 1682
13.6 3544 - 407c Skilling sølv 1682
13.7 3555 4.3 407A Skilling sølv 1693 S C
14.1 3542 5 404A, 405b 2 Skilling sølv 1681, 1682 CMB
14.2 3542 5 405 2 Skilling sølv 1682
14.3 3554 5 405A 2 Skilling sølv 1693 S C
15 3541 8 404 Mark sølv 1681
16.1 3540 9.1 399C 2 Mark sølv u. år Bs: Slesvigs to løver
16.2 3538 9.2 402ab 2 Mark sølv 1681 Bs: Flerdelt skjold; CI MB
16.3 3539 9.2 400, 401 2 Mark sølv 1681 Bs: Slesvigs to løver; CMB
16.4 3539 9.2 403 2 Mark sølv 1682 GOT
16.5 3553 9.2 403A 2 Mark sølv 1693 Fs: Portræt; SC

 


Litteratur:


Tilbage til Slesvig-Holsten
Tilbage til Dansk Mønts forside