Karl Peter Ulrich, Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp 1739-1762

Hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp opstod fra 1544, hvor Christian 3. delte hertugdømmerne i en kongelig og en hertugelig del, hvor sidstnævnte tilfaldt hans brødre og deres efterkommere, hvoraf en del har benyttet sig af den medfølgende møntret.

Karl Peter Ulrich var barnebarn af Peter den Store af Rusland og blev under navnet Peter 3. russisk zar i 1762, men blev kuppet af sin hustru, den senere Katharina de Store, og blev myrdet samme år. Hans fald vakte stor lettelse i Danmark, idet han var langt i planlægningen af en krig, der skulle generobre de dele af Slesvig-Holsten, der var gået tabt for hans familie under den store nordiske krig.

Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

Karl Peter Ulrich var søn af Karl Friedrich. Han var hertug 1739-1772 og har i den egenskab blot slået en enkelt mønt, en Albertsdaler 1753 præget i Mannheim: Sieg [2018] 1, Sømod [2012] 3616.

 

Sieg (2018) Sømod (2012) Storgaard
(2001)
Lange (1908-12) Nominal Materiale Prægeår Bemærkninger
1 3616 491 Albertsdaler sølv 1753

 


Litteratur:


Tilbage til Slesvig-Holsten
Tilbage til Dansk Mønts forside