Reynold Junge ( -1546)

Møntmester under Christian 3. 1534-1540. Hans møntmesterregnskaber er udgivet af Georg Galster 1934. Regnskaberne er bevarede, fordi Junge beskyldtes for omfattende bedrageri. Indgik forlig med Christian 3., formentlig ved at betale sig fra forseelserne.

Reynold Junge blev 1546 igen møntmester for Christian 3. i Flensborg, men døde samme år.

Hans møntmestermærke var i Århus en treklÝver: og i Flensborg en glødehage: .


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside