Hans, 1 Sølvgylden - støbt fantasimønt

Forside: stående konge, bagside: det danske våbenskjold (Galster 253, Schou u.år 9-18)

Disse mønter, der aldrig har eksisteret, men er senere fantasifostre, opnåede - i hvert fald for redaktionen af Dansk Mønt forbløffende høje priser på Høilands auktioner over Zincks samling.


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

U. år, Schou 9. Falsk
KLIK for forstørrelse!

U. år, Schou 9. var. Falsk
KLIK for forstørrelse!

U. år, Schou 13. Falsk
KLIK for forstørrelse!

U. år, Schou 16. Falsk
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt