KLIK for forstørrelse!

Frederik 1. (?)
Sølvgylden, Klipping, U. år

Forside: Krone i skjold i firpas over G (eller 6??).
Bagside: Holstens nældeblad i firpas (Galster 123, mgl. hos Schou)

Galster anser G for Gottorp og regner mønten som slået under Frederik 1. eller i intervallet mellem Frederik 1.s død og Christian 3.s indsættelse.

Sømod anser mønten for været slået for privat regning på Femern; kronen er i et skjold, hvilket netop er våbenet for denne ø. Femern hørte på den tid under hertug Hans den Ældre af Haderslev (1544-1580), bror til Christian 3. Da kronen i 1665 fandt vej til kongevåbnet, blev der benyttet en lukket krone.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt