KLIK for forstørrelse!

Anders Hansen

Anders Hansen var sammen med Morten Jönsson møntmester for Gustav Vasa i Stockholm i 1530erne. Her har de præget de mønter, som Gustav Vasa beordrede fremstillet til aflønning af lejetropperne, som skulle indsættes til hjælp for Christian 3. i borgerkrigen mod Christian 2.s tilhængere.


Litteratur: