KLIK for forstørrelse!

Gustav Vasa (1523-1560)

Gustav Vasa (født 1496, konge af Sverige fra 1523) er et mærkeligt kapitel i dansk historie. Hans fader blev henrettet ved det Stockholmske Blodbad, som Christian 2. foranstaltede på den svenske adel i 1520, og det er klart at han efter Frederik 1.s død i 1533 nødigt så Christian 2. tilbage på Danmarks trone, men i stedet aktivt støttede Christian 3.

Alligevel rejser hans hjælp nærmest flere spørgsmål end den besvarer. Han lod i Stockholm slå mønt i Christian 3.s navn til betaling af tyske lejetropper, som han havde sat ind mod Christian 2.s tilhængere i Skåne. Tropperne havde krævet betaling i dansk mønt og mønterne synes lødige. Dette kan vel forklares ved risikoen i at søge at snyde en magtfaktor som lejesoldater er, men hvem har leveret sølvet? Hvem har betalt gildet? Hvis det er Christian 3., kunne han vel have slået mønterne selv og hvis det er Gustav Vasa synes man at savne nogen logik: hvorfor ofre formuer på at slå falsk, men lødig udenlandsk mønt? Og endelig det akademiske spørgsmål: skal mønterne betragtes som ægte eller falske samt: havde de efter Grevefejdens ophør fuld gyldighed i Danmark? Der er nok at tage fat på for en rask forsker...

Der er tale om følgende mønter:

 

 


Litteratur:

 


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside