Poul Fechtel ( - ca. 1590)

Poul Fechtel var møntmester i København under Christian 3. og Frederik 2. fra 1541 til 1565 - men synes at have bevaret en tæt tilknytning til Mønten. Så sent som 1575 og 1578 ses hans mærke, et treblad, stadig på mønter fra København (Hede 18-20A).

Poul Fechtel afløstes som møntmester af sin svigersøn Hans Dellhusen

"(...) Møntmestervej i Københavns nordvestkvarter går parallelt med Frederikssundsvej fra Peter Ipsens Allé til Tomsgårdsvej og er derfra videre forlænget til Sokkelundsvej. Til den tilsvarende del af Frederikssundsvej flyttedes og omdannedes i begyndelsen af det tyvende århundrede den af Frederik II's møntmester Poul Fechtel grundlagte gamle stiftelse, nu under navnet Poul Fechtels Hospital. Efter ham er den forhen benævnte Tomsgaards Tværvej, nu Møntmestervej, men uden navns nævnelse omkring 1932, blevet opkaldt. Da et antal nyanlagte veje skulle navngives, valgte man, at de skulle erindre om gamle stillingsbetegnelser, hvoriblandt nævnes Rentemestervej og Birkedommervej. Man huskede også den gamle møntmester, som fik den vej, der er nærmest stiftelsen."

(Sømod, Jørgen: Myntgade - Et upåagtet gadenavn (2001))

Illustrationen stammer fra Det kgl. Biblioteks billedsamling.

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside